Autovuodeksi -sopimusehdot:

Myyjä sitoutuu ostamaan Asiakkaalta, OP Yrityspankki Oyj:lle siirretyllä osamaksusopimuksella rahoitetun, mainitun auton mainitulla lunastushinnalla. Asiakkaan on viimeistään 1 kuukausi ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää ilmoitettava Myyjälle, että Asiakas haluaa Myyjän lunastavan auton ja palautettava auto Myyjälle viimeisen erän maksupäivään mennessä.

Mikäli Asiakkaalla on auto takaisinostettaessa maksamatta muita osamaksusopimukseen perustuvia maksueriä kuin viimeinen maksuerä, lunastus edellyttää, että sen yhteydessä sovitaan osamaksukauppalain ja kuluttajasuojalain mukaisesta vapaaehtoisesta tilityksestä. Tilityksessä Asiakkaan hyväksi luetaan auton arvo tilitystä tehtäessä. Auton arvona pidetään osamaksusopimukseen merkitty Liitteen 2 mukainen auton ylisuuri viimeinen osamaksuerä. Tilityksessä OP Yrityspankki Oyj:n hyväksi luetaan maksamaton osuus osamaksurahoituksesta sekä erääntyneiden erien korot.

Tämä sopimus ei vaikuta Asiakkaan vastuisiin osamaksusopimussuhteessa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Asiakkaan on maksettava osamaksusopimuksen mukainen kauppahinta kokonaisuudessaan sopimuskauden kuluessa tai sovittava auton lunastuksesta Myyjän kanssa ennen osamaksusopimuksen viimeisen erän maksupäivää.

Asiakkaalla on oikeus lunastaa sopimuksessa mainittu auto itselleen sopimuskauden aikana kulloinkin avoinna olevan velkapääoman määrällä, lisättynä mahdollisilla osamaksusopimukseen perustuvilla viivästyskoroilla ja perintäkuluilla sekä sopimuksen ennenaikaisesti päättyessä perittävällä palkkiolla. Mikäli autolla on ajettu enemmän kuin sopimusajokilometrit (15tkm/12kk, 30tkm/24kk ja 45tkm/36kk), Myyjä on oikeutettu laskuttamaan Asiakkaalta ylikilometriveloitusta 0,30 €/km. Sopimuksen päättyessä kesken sopimuskauden sovelletaan kuukausikohtaisesti laskettavaa sopimuskilometrimäärää, joka saadaan jakamalla sopimuskilometrit sopimuskuukausien määrällä, aina kuluvan kuukauden loppuun laskien, riippumatta siitä minä kuukauden päivänä lunastus suoritetaan.

Auton palautuessa auton luovuttaneeseen liikkeeseen, on se palautettava lyhyt käyttöaika huomioon ottaen normaalissa hyvässä kunnossa ja ilman ulkoisia vaurioita. Auton määräaikaishuollot tulee olla huolto-ohjelman mukaisesti tehtynä Myyjän ohjeistuksen mukaisesti ja huoltokirjan ajantasainen päivämäärän/ajomäärän mukaisesti merkittynä. Asiakas on velvollinen suorittamaan auton mahdollisesta normaaliin hyvään kuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut Myyjän osoittaman laskun mukaan. Normaalin hyvän kunnon määrittämisessä sovelletaan riitatapauksissa tavarantarkistajan lausuntoa. Mahdolliset tavarantarkistajan kustannukset jaetaan osapuolten kesken tasan. Asiakas on velvollinen palauttamaan kaikki autoon kuuluvat varusteet, avaimet ja renkaat auton palautuksen yhteydessä.

Lisäksi autosta on oltava suoritettuna lakisääteiset maksut asiakkaan hallinta-ajalta, esim. ajoneuvovero sekä katsastus oltava voimassa.

Myyjän edellä mainittu lunastusvelvollisuus edellyttää, että Asiakas on suorittanut mahdolliset ylikilometrikorvaukset, auton kuntoon saattamisesta aiheutuneet kulut, ajoneuvoveron ja muut autosta suoritettavat lakisääteiset maksut.