MetroAuton tietosuojaseloste
Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Metroauto Oy
Visbynkatu 3
00930 Helsinki
Puh: 010 6150
info(a)metroauto.fi
Y-tunnus: 07627113

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Metroauto Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Metroauto Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

3. Rekisteröitävät henkilöryhmät ja tietojen keräystavat
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Metroauto Oy:n internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi ja henkilötunnus, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, tieto ammatista, ajoneuvotiedot sekä näiden huoltohistoria sekä palveluiden käytön alkamis- ja päättymistiedot sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot. Edellä mainittuja henkilötietoja kerätään henkilön antamalla nimenomaisella suostumuksella tai sen vuoksi, että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

4. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Metroauto Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön panoon liittyen Metroauto Oy:n edustamien tuotteiden valmistajille ja maahantuojille sekä asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille ja viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Henkilötietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

6. Rekisteröidyn pääsy omiin henkilötietoihinsa ja oikeus tietojensa korjaamiseen tai poistamiseen. 
Rekisteröidyllä on pyynnöstään oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käsittely rekisteröidyn suostumukseen  perustuvassa tietojen käsittelyssä. Omien tietojen käsittely >>

7. Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Markkinointilupien käsittely >>