Anonyymi ilmoituskanava

Metroauto on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja pyrimme kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja. Haluamme toimia avoimesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. 

Whistleblowing-kanava väärinkäytösilmoituksille

MetroAuto Oy:llä on käytössä luottamuksellinen Whistleblowing-ilmoituskanava (EU-direktiivi 2019/1937). Sillä haluamme varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Ainoastaan valtuuttamamme henkilöt saavat tiedon ilmoituksesta ja käsittelevät niitä. Henkilöllisyytesi ja lähettämäsi tiedot on suojattu ja käsittelemme ilmoituksesi luottamuksellisesti ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka on työnsä puolesta yhteydessä MetroAuto Oy:n kanssa. Hän voi olla esimerkiksi nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, itsenäinen ammatinharjoittaja, osakkeenomistaja, vapaaehtoistyöntekijä, palkaton harjoittelija tai henkilö, joka työskentelee toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien valvonnassa tai niiden johdolla.

Ilmoitusten aiheet

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on se, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja että ilmoitus kuuluu johonkin EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamiin aloihin kuten:

  • julkiset hankinnat
  • rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy
  • tuoteturvallisuus
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • ydinturvallisuus
  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Kun ilmoitus koskee näitä aloja, ilmoittaja saa direktiivin mukaisen ilmoittajan suojan.

Laadi ilmoitus

Huom!
Kanavaan eivät kuulu MetroAuto Oy:n asiakasreklamaatiot
Asiakasreklamaatiot käsitellään paikallisesti MetroAuto Oy:n toimipisteissä oman määritellyn prosessin mukaisesti.

Toimipisteiden yhteystiedot